Fire størrelser af fyrrum

Der er målt støv i fire størrelser/typer fyrrum: Et privat med hhv. løse piller der håndteres i baljer, et privat med sække, et lidt større institutionsfyr og et pillefyret varmeværk.

Resultaterne vider helt tydeligt, at jo mere professionelt og jo mere automatiseret, des mindre støv er der i fyrrummet.
Bemærk at grænseværdien på 1 mg/kbm luft er overholdt på varmeværket, men er overskredet hos de tre andre fyr-typer.
Målingerne er taget, mens anlæggene var i drift, og mens de private fyr blev påfyldt piller.
Værd at vide...
Små simple anlæg til løse piller støver mest.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen