Undersøgelse af smuld og støv

Det har vist sig, at der er en god sammenhæng mellem mængden af synligt smuld i en sæk piller og den mængde støv, der hvirvler fra pillerne, når man hælder dem ud af sækken.

Skov & Landskab har lavet et pilotforsøg med 8 forskellige sække træpiller. Hver sæk er analyseret for smuld ved at sigte pillerne på en 1,4 mm sigte. Smuldet er omregnet til procent og vist på x-aksen.
Hver sæk er omhældt 20 gange i løbet af 7 minutter, mens der er målt støv i luften ved siden af arbejdspladsen. Arbejdssituationen er naturligvis ikke helt realistisk, men opgaven med at tømme flere sække i løbet af kort tid er netop det, mange private brugere gør. Det målte støv er omregnet til støv pr. kubikmeter luft pr. kg piller og er vist på Y-aksen.

Resultatet er ganske tydeligt: jo mere smuld der er i pillerne, des mere fint støv hvirvler der op, når pillerne omhældes. Resultatet er statistisk sikkert med en lineær sammenhæng mellem smuld og støv. Korrelationskoefficienten er 0,84 og R^2 er 70,35. Det vidner om en temmelig tæt sammenhæng. 

Værd at vide...
Jo mere smuld der er i pillerne, des mere støver det, når du bruger dem.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen