Sug - ikke pust

Rengøring er et centralt emne, som meget ofte bliver undervurderet i fyrrum.
Støv i luften kommer dels fra nyt støv, fx fra den sæk der bliver tømt, dels fra gammelt støv som bliver hvirvlet op. Den sidste støvkilde kan undgås ved at gøre rent i fyrrummet.

Afhængigt af indretningen kommer der et hvidt lag støv fra pillerne og et sort lag fra askerensningen. Begge dele bør rengøres med støvsuger. Mange indretter et kombineret værksted og fyrrum. Det er godt med et varmt værksted, men det er dårligt at værkstedet dækkes af støv. Aktiviteter i værkstedet vil medføre høje koncentrationer af ophvirvlet støv.

Det anbefales at støvsuge omkring fyret og holde fyr og andre funktioner adskilt. Er fyr og fx værksted i samme rum, er det endnu vigtigere at støvsuge.
Værd at vide...
Støv, der ikke bliver støvsuget, hvirvler op, når du er i rummet.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen