Brug støvmaske

Der burde følge en støvmaske med, når man køber et pillefyr. Det er næsten umuligt helt at undgå træstøv, når man fyrer med piller. Uanset hvor smart og automatisk anlægget er, vil man komme i kontakt med piller på et tidspunkt. Heldigvis kan kontakten typisk begrænses til kortvarige og relativt sjældne situationer.
Støvmasker er netop egnede til sjældne og kortvarige arbejdsopgaver, hvor der er for meget støv i luften. Grænseværdien for støv er 1 mg/kbm luft i gennemsnit over en arbejdsdag. Støvmasken skal bruges når du tømmer træpiller fra sække, eller gør rent efter indblæsning eller andre støvende situationer.

Til kortvarige opgaver med moderat støvniveau kan en "papirmaske" bruges. De fås med udåndingsventil og en gummifuge langs kanten, så de slutter bedre til ansigtet. Det er nødvendigt at masken sidder helt tæt til huden, for at masken har en effekt. Sæt masken omhyggeligt på ansigtet og klem næsebøjlen stramt til næsen.

Hvis du løbende har brug for en støvmaske, kan det anbefales at købe en silikonemaske. Den er mere effektiv, men også lidt mere besværlig at tage på og koster lidt mere.

En nærmere beskrivelse af de forskellige masketyper findes under fanebladet "Værnemidler".
Værd at vide...
En støvmaske kan beskytte dig mod træstøvet, indtil du får lavet udsugning eller andre gode indretninger.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen