Denne hjemmeside er er resultat af et mindre projekt som Skov & Landskab har udført med støtte fra Energistyrelsens Energiforskningsprogram. Formålet er, at hele kæden fra produktion til privat eller industrielt brug skal undersøges for støvende arbejdsgange. De mest støvende situationer skal findes, og der skal formidles gode råd til forbedringer. Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du velkommen til at henvende dig til forfatteren.
Vil du vide mere?
Om siden

Denne hjemmeside er resultatet af projektet "Træpiller og arbejdsmiljø", som EFP-ordningen under Energiministeriet har støttet. EFP, som havde mulighed for at støtte brede projekter til almen gavn, er nu nedlagt. Projektets formål er at afdække de situationer, hvor personer udsættes for mest støv i forbindelse med produktion, transport, lagring og brug af træpiller, samt at formidle resultaterne via denne hjemmeside på en let-tilgængelig måde. Har du yderligere spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at ringe eller skrive (se siden kontakt).

Målinger, tekst og foto er udført af Simon Skov, med hjælp fra Sidsel Lotz Jespersen, mens sidens design og teknik er lavet af Søren Poulsen.

Afsnittet "helbred" er lavet i samarbejde med Vivi Schlünnsen fra Afd. for Miljø- og Arbejdsmedicin, Folkesundhed, AU.

Tak
Flere erhvervspartnere har bidraget til projektet med piller, gode råd, kommentarer til hjemmesiden mv.
Særlig tak til Michael Jakobsen, Dongsted APS og Jens Arne Abildgaard, Abildgaard biobrændsel. samt vognmand Henrik Larsen, Lindbjerg Container.
Indholdet på siden er 100% uafhængigt af erhvervsinteresser.


Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen