Denne hjemmeside er er resultat af et mindre projekt som Skov & Landskab har udført med støtte fra Energistyrelsens Energiforskningsprogram. Formålet er, at hele kæden fra produktion til privat eller industrielt brug skal undersøges for støvende arbejdsgange. De mest støvende situationer skal findes, og der skal formidles gode råd til forbedringer. Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til indholdet, er du velkommen til at henvende dig til forfatteren.
Vil du vide mere?
Forskning og erfaring med støv fra træpiller

Denne hjemmeside handler om støv fra træpiller.

Træstøv er sundhedsskadeligt og bør undgås. På denne side får du gode råd om, hvordan støvet begrænses.

Der er resultater og råd både til private og professionelle brugere af træpiller.

Siden er et produkt af projektet "Træpiller og arbejdsmiljø", som er udført af Simon Skov på Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet og støttet af Energistyrelsens Energiforskningsprogram.

Formålet med projektet er at afklare, i hvilke situationer træpiller støver, og at give gode råd til reduktion af støvgenerne.

Brugen af træpiller har været i rivende udvikling de seneste år. Udviklingen er glædelig fordi træ er et CO2-neutralt brændsel. Både pris- og miljømæssigt er træpiller konkurrencedygtige i forhold til olie. Derfor er det ønskeligt, at aktører fokuserer på arbejdsmiljø og helbred, så problemerne med træstøv minimeres.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen