Lidt om aske fra træpiller

Baggrunden for en aske-side midt i alt træstøvet er, at Skov & Landskab også arbejder med aske fra flis og træpiller. Træ er et glimrende brændsel pga. den meget lave askeprocent - som regel under 1% for træpiller. Det er lavt fx i forhold til halm, som ofte har en askeprocent over 5%. Den lave askeprocent og askens forholdsvist høje smeltepunkt gør, at arbejdet med udaskning er minimalt.

Aske fra træpiller og flis indeholder tungmetaller. Tungmetallerne optages af træerne, mens de vokser, og findes derfor helt naturligt i træpillerne. Da askeprocenten er lav bliver koncentrationen af tungmetaller forholdsvis høj i asken.

Det er vigtigt at håndtere asken korrekt så man undgår skader på miljøet. Asken skal afleveres efter kommunens anvisninger, hvilket de fleste steder betyder at kold aske skal i affaldsposen.
Værd at vide...
Flis, træpiller og brænde er den største bidragyder til grøn energi i Danmark. Større end vind og affaldsforbrænding.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen