Problemer med smeltet aske

Aske er den mineralske rest, der ligger tilbage, når træets organiske forbindelser er brændt. Asken består af indholdsstofferne fra træet i pillerne samt evt. det tilsatte sand.
Både sandet og de andre forbindelser kan smelte og blive til klumper. Somme tider kaldes klumperne for slagger. Slagger bør bankes fri og fjernes fra fyrboxens bund eller rist.
Aske med forskelligt kemisk indhold har forskellige smeltepunkter. Generelt ligger træaskes smeltepunkt højt (fx. 1300 gr), mens korn og halms aske har et lavt smeltepunkt. Af den grund bør man være forsigtig med at skifte brændsel og beslutningen drejer sig ikke kun om energiindhold og pris, men også om askeprocenten og smeltepunktet.
Det kan være et stort arbejde at rengøre en fyrbox efter en askesammensmeltning.
Værd at vide...
Aske fra korn og halm smelter nemt sammen til slagger.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen