Aske skal ikke i køkkenhaven

Aske indeholder en del af de næringsstoffer som træerne har optaget under deres vækst. Disse næringsstoffer er især Kalium og Natrium og andre mikronæringsstoffer, som gør at asken kan bruges som gødning. I gamle dage blev det anbefalet at sprede asken fra brændeovnen i haven - nu ved vi, at asken også indeholder tungmetallet cadmium. Cadmium er stærkt giftigt. Derfor bør træaske afleveres sammen med dagrenovation og ikke smides i haven - og slet ikke i køkkenhaven.

Træaske kan under visse betingelser spredes som gødning i skove og på marker. Derved genanvendes næringsstofferne. Anvendelsen sker under reglerne i bioaskebekendtgørelsen. Doseringen i skove er maks. 300 g tørstof/kvm pr. 10 år og maks. tre gange pr. 75 år. Doseringen på marker er maks. 500 g tørstof/kvm pr. 5 år.
 
Aske fra varmeværker, eller andre større anlæg, bør genanvendes enten ved aftale med en modtager eller ved opløsning og salg af næringsstoffer.
Skov & Landskab arbejder med at forbedre de tekniske muligheder for genanvendelse af næringsstoffer i træaske.
Værd at vide...
Aske indeholder cadmium og bør ikke spredes i køkkenhaven.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen