Askeindholdet i Træpiller

Aske er den rest, der ikke kan brænde. Asken består overvejende af uorganiske forbindelser, der dannes af de stoffer i træet, der ikke brænder eller fordamper. Askemængden og askens egenskaber afhænger af det, man fyrer med. Fx har bark en højere askeprocent end vedmasse.
Hvis der brændes piller af dårlig kvalitet, kan pillerne indeholde sand. Sandet vil blive en del af asken.
Askeindholdet i træpiller til private fyr skal være så lavt som muligt, så askeboksen ikke skal tømmes for ofte. Noget andet er, at et højt askeindhold fremmer faren for dannelse af smeltet aske og belægninger i forbrændingskammeret eller kedlen. Belægninger i kedlen medfører dårligere udnyttelse af varmen og mindsket effektivitet.
Et højt askeindhold fører også til øget udledning af partikler fra forbrændingen. Det bemærkes, at træpiller lavet af hårdttræ indeholder mere aske (1,0-1,3%) i forhold til træpiller lavet nåletræ (0,4-0,8%), samt at bark har en højere askeprocent end vedmasse.

Askeprocenten er vigtig både for store og små anlæg.
Værd at vide...
Askeprocenten skal være lav for at holde en god drift af fyret
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen