Aske er en stærk base

Aske fra træpiller er stærkt basisk og udgør derfor en arbejdsmiljørisiko.

I de fleste tilfælde skal der ikke meget mere end omtanke til for at løse problemet.

Asken består af meget let og fint støv, som meget nemt hvirvles op, når asken fx tømmes ud af et anlæg. Når asken rammer svedig hud, øjne og næsebor, sætter den sig i fugten og medfører en kraftig påvirkning af hud og slimhinder. Når asken bliver fugtig vil baserne opløse eller ætse huden. Det kan medføre "opvaskefingre" og sviende øjne.

Undgå askestøv, brug handsker og evt. støvmaske med øjenvisir.
Værd at vide...
Aske er stærkt basisk og kan ætse hud og slimhinder.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen