Aske skal smides i skraldespanden

Asken indeholder de fleste af de næringsstoffer, der er i træet. Af den grund kan asken anvendes som gødningsmiddel. Da træ har et lille indehold af tungmetaller, vil der også være tungmetaller i asken. Der er specielt tale om cadmium, Cd.

Bioaskebekendtgørelsen regulerer brugen af aske fra større anlæg, men private og mindre fyr omfattes ikke af bekendtgørelsen. Det anbefales at bortskaffe den stærkt basiske og tungmetalholdige aske efter kommunens anvisning. Dvs. enten afleveres asken på genbrugsstationen eller i skraldespanden.

Det må frarådes at lave en askestak bag i haven eller sprede asken over samme areal, hver gang fyret tømmes. Asken vil medføre at jordens Ph ændrer sig, og at der tilføres flere næringsstoffer og tungmetaller, end jorden har godt af.
Værd at vide...
Aske er stærkt basisk og indeholder tungmetaller.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen