Støvet værksted

Det er dejligt at have et opvarmet værksted, især hvis man bruger det meget. Mange vælger at sætte pillefyret op i værkstedet, så "spild"-varmen fra fyret ikke går tabt. Det er en god ide, hvis fyret ikke støver.

Hvis der løbende året igennem skal fyldes piller på magasinet (inde på værkstedet), vil der samle sig en masse støv på alle flader og på værktøj mm. Når der er aktivitet i værkstedet, hvirvles støvet op og forurener indåndingsluften.

Værksted og magasin bør holdes adskilt. En anden mulighed er, at lave en kraftig udsugning der tændes, når der fyldes på magasinet.
Værd at vide...
Udsugning kan løse problemet med støv, hvis fyret står i værkstedet
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen