Løse piller eller bigbags

Private brugere kan få en god pris på pillerne ved at købe bigbags eller løse piller. Målingerne, der vises herunder, er taget hos en privat, som køber piller i bigbag og opbevarer dem i en lille silo. Pillerne tømmes ud af siloen i en balje på en trillebør. Baljen køres ind til fyret og bæres op i magasinet. Der kan være omkring 5 baljer i magasinet og arbejdet varer ca. 7 minutter. Som det ses på resultaterne, er der et højt støvniveau under arbejdet.
Målekategorien "Person" er målt i personens indåndingszone under påfyldningen. "Fyrrum" og "Silo" er hver sin ende af processen. Transporten mellem siloen og fyret er ganske kort, men den er årsagen til, at personens påvirkning er mindre end de målte støvkoncentrationer i rummene.

De meget høje koncentrationer leder til en anbefaling af at bruge støvmaske under arbejdet. Det ville være en endnu bedre løsning af etablere en snegl mellem siloen og magasinet. Det ville reducere støvskyerne markant og ville desuden øge komforten.Værd at vide...
Håndtering af løse piller i baljer medfører meget høje støvkoncentrationer.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen