Automatisk indfyring

Alle pillefyr er forskellige, fyrrum er forskellige og ejerne er forskellige - men generelt er det et godt råd at tænke på automatisk transport af piller.
Hvis du bruger piller i sække, så anbefales det at have et stort magasin med automatisk transport til fyret.
Hvis du bruger løse piller, anbefales det at lave automatisk transport fra siloen til fyret.

Begge dele letter arbejdet i forbindelse med fyringen, og begge dele minimerer den tid, du bliver udsat for støv.

Transportsystemet kan laves billigt med en snegl og en styring, eller mere avanceret - det vælger man selv. Hovedsagen er at undgå personlig kontakt med pillerne.

Hvis forholdene tillader det, er indblæsning af løse piller og automatisk transport til fyret den bedste løsning både med hensyn til arbejdsindsats og støv.
Værd at vide...
For både komfort og støv er det en fin løsning af have et stort magasin evt. til løse piller eller bigbags og automatisk indfyring fra magasinet.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen