Hvornår støver træpiller?

For den private bruger der fyrer med piller i sække, er det under arbejdet med at tømme sækkene, at der opstår støv. Det er derfor indretningen omkring magasinet, der skal fokuseres på, samtidig med at man bør bære støvmaske under arbejdet.

For den private bruger der fyrer med løse piller, er det under indblæsningen, at de største støvmængder opstår. Hvis der er udendørs afkast fra siloen, er der typisk ikke noget støvproblem. Er afkastet derimod diffust, dvs. at overskudsluften blæser ud af revner og sprækker i anlægget, bliver der spredt en masse støv ud i laden, på loftet, i garagen; eller hvor nu den støvede luft blæser hen.

Værd at vide...
Private brugere kan næsten undgå træstøv ved korrekt indretning af lager og fyr.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen