Indblæsning støver

For brugeren er det en rigtig god løsning at bruge løse piller, der bliver leveret med en blæsevogn. Når indblæsningen er ovre, er der ingen yderligere støvudvikling, men indblæsningen medfører nogle massive støvgener, som chaufføren skal være opmærksom på.
Nedenstående figur viser gennemsnitsværdier for støvudviklingen. På grund af det begrænsede datamateriale bag figuren skal værdierne ses som cirka-tal.
Det ses, at området omkring lastbilen, "Ved indblæsning", er kraftigt påvirket af træstøv, hvilket ofte kan ses som en tæt støvsky. På søjlen "Prs." ses et eksempel på påvirkningen af en chauffør. Målingen er ikke dækkende for alt arbejde med indblæsning, men indikerer at arbejdet medfører en stor risiko for støvpåvirkning.
Sidste målekategori viser, at der også i blæsebilens førerhus er mere støv end tilladt. Dette betyder, at chaufføren også er eksponeret for støv i løbet af transporttiden mellem indblæsningerne.
Værd at vide...
Indblæsning medfører stor risiko for blæsevogns-chaufføren, men er en god løsning for brugeren.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen