Fyrer du med andet end piller i dit pillefyr?

Hvis du har et pillefyr, der er beregnet til kombinationsfyring med brænde og piller, så er luftindtaget i fyret lavet, så luftstrømmen kan give tilstrækkeligt ilt til både piller og brænde. Hvis du har et fyr, der kun er beregnet til piller, så er det en dårlig ide at fyre med andre brændsler som grene, korn, paller, reklamer mv.
Der er to ting, der skal være opfyldt, for at kombinationsfyring virker. Der skal være tilstrækkeligt varmt i forbrændingskammeret, og der skal være ilt nok til, at brændslet brænder rent. Hvis man af og til brænder andre brændsler end piller, er det vanskeligt at få den rette indstilling mellem blæseren og indføderen. Blæseren skal jo af og til også forsyne det andet brændsel med luft. Hvis man brænder for koldt eller med iltunderskud, medfører det, at forbrændingen forurener med partikler og sundhedsskadelige PAH'er.

Desuden skal man vide, at afbrænding af paller og andet affaldstræ og aviser/reklamer altid udgør en miljørisiko - også i brændeovnen.
Værd at vide...
Kombinationsfyr er lavet specielt til samfyring. Almindelige pillefyr bør ikke fyres med brænde og lignende.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen