Stort magasin

Det har to formål at etablere et stort magasin ved pillefyret.

Det ene formål er at lette arbejdet med at fylde piller på. De fleste finder det nemmere at fylde flere sække på ad gangen, end at fylde få sække på oftere. Det er naturligvis afhængigt af smag og behag, men de fleste vil gerne have et magasin, der er stort nok til mindst 3-4 dage. Det er vigtigt, at fyret ikke brænder ud i løbet af en vinterweekend.

Det andet formål er, at chancen for at brugeren benytter en støvmaske er større, hvis opgaven er større. Kun de færreste gider tage maske på for en eller to sække, men flere sække tager nogle minutter, og så kommer masken på. Det er bedre at tømme fx 5 sække med maske på, end færre sække uden åndedrætsværn.
Værd at vide...
De fleste finder størst komfort i at have et stort magasin. Magasinet skal helst være så stort, at man kan være hjemmefra i nogle dage.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen