Ventilation fjerner støvet

Der bliver ofte sparet på ventilationen, når der installeres pillefyr. Det er en skam, fordi aftræk kan hjælpe meget på støvproblemerne. Hvis udsugningen kører, mens støvet er i luften, kan en blæser hjælpe dig af med støvet. Det er nemmere end rengøring.

Udsugningen skal kun køre, mens du tømmer sække ned i magasinet. Ventilatoren skal være kraftig, og indsugningen skal være placeret, så støvet trækkes væk fra dig - ikke forbi dig. Indsugningen skal altså være foran dig under påfyldningen.

Materialerne er en kanalventilator, ventilationsrør, kontraspjæld og en murrist. Hvis du vil spare på udgifterne, kan en udtjent emhætte uden fedt-rist også bruges.
Værd at vide...
Udsugning kan være en god ide både for dit helbred og ift. rengøring.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen