Diameteren betyder noget for støvmængden

Smuld og støv kommer hovedsageligt fra pillernes "rå" ender. Pr. vægt er der sandsynligvis et større areal endeflade, hvis pillerne er tynde, idet tynde piller knækker nemmere end tykke piller. Dette svarer til, at der erfaringsmæssigt er mere støv, når man håndterer 6 mm piller end 8 mm piller. Råvaren og forarbejdningen har også indflydelse på smuld/støv-dannelsen.

Helt uden statistisk sikkerhed har vi testet 3 forskellige 6 mm piller og 7 forskellige 8 mm piller. Gennemsnittet af støv i luften (mg støv / kbm luft) ved ens håndtering af pillerne er langt højere ved 6 mm end 8 mm piller. Resultaterne er 6,28 mg støv / kbm ved 6 mm mod 2,65 mg støv / kbm ved 8 mm. Resultatet af det lille pilotforsøg indikerer, at der måske er noget om snakken. Der skal langt større undersøgelser til at vise sikre måleresultater.

Det forlyder, at meget spinkle snegle kan have svært ved at transportere 8mm piller og også er følsomme overfor pillernes længde. Hvis man køber et billigt anlæg, skal man være opmærksom på anlæggets begrænsninger.
Værd at vide...
Der er sandsynligvis tendens til, at 6 mm piller støver mere end 8 mm piller.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen