Vand er en udgift

Vandprocenten er typisk mellem 4 og 8% i træpiller.

Hvis du har et kondenserende fyr, der genindvinder den energi, der går til fordampning af varmen, er vandprocenten et uinteressant emne. Hvis du har et almindeligt fyr uden kondensator, så bør du vælge tørre piller frem for fugtige.

I et almindeligt pillefyr er vand en udgift. Træet i pillerne indeholder en energi, som udløses, når pillerne brænder. Størstedelen af energien bliver til varme, som din kedel optager. Det vand der er i pillerne fordamper, når pillerne brænder. Den energi, fordampningsvarmen, går tabt.

Det koster 4,186 J/g vand/grad at opvarme vand. Så afhængigt af hvor kolde dine piller af, bruges der (100 grader - akt. temp)x4,186 J/gram på at opvarme vandet til 100 grader. Derefter skal vandet fordampes. Det koster 2250 J/gram vand.

Hvis du har et ton piller med 8 % vand i en lade med 10 grader, så har du altså 80 liter (80.000 gram) 10 grader varmt vand. Disse 80 liter opvarmes til 100 grader med en energi på (100-10grader)x4,186 J/g/gr. = 3760,74 kJ og fordampes derefter med en energi på 80.000 gram x 2257 J/gram= 180560 kJ.

I alt er der altså brugt 3760,74 J +180560 J= 184.320 kJ (18,4x10^7) på at opvarme og fordampe 8% vand i et ton piller. Til sammenligning indeholder pillerne typisk ca. 18,4 GJ/ton (1840x10^7 J), altså 100 gange så meget energi. Omvendt kan man sige at 1% af den købte energi går til at fordampe vand.

(I ovennævnte er der anvendt en række forenklinger. Bl.a. varierer vandets varmekapacitet afhængigt af temperaturen. Desuden varierer træpillers energiindhold meget. Nogle energiangivelser er øvre og andre nedre brændværdier).
Med en traditionel skorsten går fordampningsenergien til spilde.
Værd at vide...
Omkring 1% af energien i træpiller går til at fordampe vandet i pillerne.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen