Energien i træpiller

På alle træpiller opgives en brændværdi, som kan være målt på forskellige måder. Enten angiver tallet energiindholdet i den tørrede vare eller i den våde vare - den øvre eller nedre (effektive) brændværdi. Næste variation er at energien kan angives på baggrund af træpillernes vægt, eller vægten minus den aske, som ligger tilbage efter forbrænding. Da askeprocenten normalt er meget lille, betyder denne forskel ikke så meget for den private bruger.

Det anbefales at regne prisen og brændværdien sammen i kroner/kcal, for at kunne sammenligne piller med forskellig pris og energitæthed. Dette kan dog være svært, da det ofte ikke er angivet, om det er den effektive eller den øvre brændværdi, der er opgivet.

Brændværdien for træ varierer lidt fra art til art, og fra træ til træ, så værdien kan ikke angives helt præcist. Normalt regner man med et energiindhold i træ/træpiller på ca 19 MJ/kg. Dette gælder med små variationer for både løv- og nåletræ.
Massefylden vil være forskellig afhængig af om det er hårdt eller blødt træ, men energiindholdet pr. kg er typisk ca. det samme.

Herunder angives både den øvre og den effektive brændværdi - dog med en forkert enhed: kgWh/kg skulle have heddet kWh/kg, og udtales kilo-watt-timer pr. kilogram.


Værd at vide...
Løv- og nåletræ har ca. samme energiindhold pr. kg.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen