Piller udvikler gasser

Der kan også ske en afgasning fra træpillerne. Den kan være væsentlig, når store mængder træpiller opbevares i en silo sammenlignet med afgasning fra træpiller i en pose. Men selv for små mængder træpiller kan gaskoncentrationerne dog blive væsentlige, hvis størrelsen af lageret er lille og opbevaringsenheden er designet til at være lufttæt.

En lukket container fyldt med træpiller skal ventileres for at minimere risikoen for, at personer med ærinder i containeren eksponeres for farlige gasser. Flere sømænd har mistet livet i et lukket lastrum med dårlig ventilation.

De tre gasser som først og fremmest giver problemer er kulilte, kuldioxid og metan. Disse gasser kondenseres ikke og giver ingen lugt. Kulilte er den farligste af gasserne, især under iltfattige forhold. Iltfattige omgivelser øger spontant åndedrætsrytmen, hvilket resulterer i et meget hurtigere optag af kulilte i blodet. Når træpillerne opbevares i lukkede rum, eller hvis de håndteres i store mængder, bør man måle både kulilte- og iltniveauer. Måling af iltniveauet er ikke nok, idet det kan give en falsk tryghed; der kan godt forekomme selv dødelige niveauer af kulilte, selvom iltniveauet er normalt.

Træpiller kan også udvikle en række gasser, som kan kondenseres, og som man nemmere opdager på grund af lugten. Disse kan forårsage irritation ved indånding. De kan også trænge ind i øjne og hud.
Værd at vide...
Træpiller afgasser og kan frigive så meget CO, at der opstår farlige koncentrationer i lukkede rum - som fx lastrum på skibe.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen