Standarder for træpiller

Handlen med træpiller og andre biobrændsler er steget enormt i de senere år. Et af de største problemer i den forbindelse er, at der er meget stor variation i kvaliteten af de biobrændsler, der findes på markedet. Som køber har man derfor ikke nogen garanti for produkternes kvalitet. Under den Europæiske Standardiseringskomite (CEN) har komiteen CEN TC 335 i de seneste år udgivet en del standarder for kvalitet af biobrændsler og for de råvarer, som de produceres af. Disse vil i nærmeste fremtid danne grundlag for en række standarder udarbejdet under ISO TC 238.

CEN TC 335 har i alt publiceret 27 tekniske specifikationer (præ-standarder) for faste brændsler. En del af disse er udgivet som fuldgyldige europæiske standarder. De to vigtigste serier af standarder omhandler klassifikation og specifikation (EN 14961) og kvalitetssikring af faste biobrændsler (EN 15234). Når hele arbejdet er færdigt, vil begge serier bestå af seks dele: En standard med generelle krav for brændsler til industriel brug, samt fem specifikke standarder, der gælder ved ikke-industriel brug. De fem specifikke standarder er for henholdsvis træpiller, træbriketter, træflis, brænde og endelig brændselspiller lavet af andet end træ.

Den generelle standard er fleksibel; den tillader producenten og forbrugeren at designe et system til sikring af brændselskvaliteten. Systemet skal sikre, at råmaterialets oprindelse er kendt, at produktets kvalitet bliver kontrolleret, så forbrugerne kan have tillid til kvaliteten. For hver brændselsegenskab kan man vælge en klassificering, som svarer til det producerede eller ønskede brændsel. De forskellige egenskaber er enten påbudte eller frivillige og er ikke bundet sammen. I de fem resterende produktstandarder til ikke-industriel brug er egenskaberne påbudte og bundet sammen i klasser.

Danmark har ikke nationale standarder på området, men når de europæiske standarder er på plads, må nationale standarder generelt trækkes tilbage eller tilpasses EN standarderne. Når ISO, som forventes færdige tidligst i 2012, er på plads, vil de erstatte CEN standarderne.

Der findes også standarder for transport og lagring af træpiller til private småbrugere, men indtil videre kun i Østrig. Disse standarder har til formål at sikre træpillernes kvalitet på deres vej fra producent til forbruger.

Referencer:

-Alakangas, E 2010. European Standard (EN 14961) for wood chips and hog fuel. Forest Bioenergy 2010, 31st august – 3rd of September 2010. Book of proceedings. FINBIO Publications 47, 329-340.
-Dansk Standard. Biobrændsel (S-358)
-Obernberger, I. Thek, G. 2010. The Pellet Handbook. The production and Thermal Utilisation of Pellets. Earthscan, London, Washington, DC, 549 pp.

Værd at vide...
Der forventes at udkomme ISO-standarder i 2012 ang. træpiller og andre biobrændsler.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen