Mekanisk stabilitet

En af de vigtigste parametre for træpillers kvalitet er den mekaniske stabilitet. I CEN standarden prEN 14588 defineres mekanisk stabilitet som brændselsenheders evne til at forblive intakte ved lastning, losning, indfødning og transport.
 
Det har vist sig, at der er en vis sammenhæng mellem træpillernes rumtæthed, vand- og stivelsesindhold på den ene side og pillernes mekaniske stabilitet på den anden side. Når rumtætheden stiger fra ca. 1,1 til ca. 1,3 kg/liter, stiger den mekaniske holdbarhed fra ca. 94% til 98% (dog med stor variation). Når vandindholdet stiger fra ca. 1% til 8%, stiger det mekaniske slid langsomt fra ca. 0,5% til 0,9%. Derefter sker ændringen hurtigere; ved en stigning i vandindholdet fra 10% til 13% stiger det mekaniske slid fra ca. 0,9% til 1,7%. Desuden stiger den mekaniske stabilitet ved et øget indhold af stivelse. Det mekaniske slid kan dog ikke forudsiges alene ud fra disse parametre; andre endnu ikke kortlagte faktorer spiller også ind.
 
Træpillernes rumtæthed, mekaniske stabilitet og indhold af findele afhænger bl.a. af lagringstiden for råmaterialet i pilleproduktionen. Det er påvist, at savsmuld, som har været lagret i 4-6 uger, gav en træpillekvalitet, som ellers kun kunne været opnået ved hjælp af biologiske tilsætningsstoffer.
 
Reference: The pellet handbook.

Værd at vide...
Jo tungere pillerne er, des mere holdbare er de. Massefylden ligger generelt over 1, dvs. piller er tungere end vand.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen