Vand og træpiller er en dårlig blanding

Når der går ild i træpiller i en silo, er det en uheldig refleks at sprøjte vand på pillerne.

Flere store brande har udviklet sig meget dårligt, fordi der er blevet brugt vand som brandhæmmer. Vandet opsuges hurtigt af pillerne, så der skal meget store mængder vand til at gennemvæde træpillerne i en silo. Når træpillerne så er blevet våde, svulmer de op, og sidder dels fast i siloen, dels yder så stort tryk, at siloen bliver ustabil. Der er eksempler på at brandfolk efter mislykkede vandsprøjtning skærer hul i silovæggen. Derved får pillerne nyt ilt og branden udvikler sig eksplosivt.

Brandslukning i siloer med træpiller bør ske fx med gennemsugning af CO2 eller kvælstof, som vil kvæle ilden. Der findes muligvis andre gode metoder, men vand og siloer er der dårlige erfaringer med.
Tv. tørre piller. Th. samme mængde piller med lidt vand.
Værd at vide...
Brandslukning skal ske med stor omtanke, og vand må aldrig bruges ved silobrande. Våde piller udvider sig kraftigt.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen