Træpiller er CO2-neutral energi

Olie, kul og gas er fossile brændsler, der er dannet i jorden gennem årtusinder. Hvis man lod olie, kul og gas ligge i jorden, ville det ikke frigive CO2 til atmosfæren. Når de fossile brændsler afbrændes, tilføres CO2 til atmosfæren.

Træpiller kommer fra træer, som har optaget CO2 mens de voksede. Nu er de fældet, formalet, presset og bliver brændt. Under forbrændingen frigives præcist lige så meget CO2, som træerne optog, mens de voksede. Derfor hører træpiller til de CO2-neutrale brændsler.

CO2 indholdet i atmosfæren er steget dramatisk siden 1960erne. Aldrig før i jordens historie har CO2-indholdet været så højt. CO2 fungerer som drivhusgas, dvs. holder på klodens varme ifht. udstrålingen til verdensrummet. Når udstrålingen reduceres, bliver kloden varmere. Klodens temperatur har altid svinget, men den er aldrig steget så hurtigt som nu.

Ved at fyre med træpiller, eller andre biobrændsler som halm, flis eller brænde, er du med til at dæmpe klimaændringerne.
Værd at vide...
Træpiller, brænde, flis, halm og andre biobrændsler er CO2-neutrale.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen