Pakningsformer

Det er naturligvis indretningen af anlægget, der afgør hvilken pakning af piller, der er den rette. Ved ændringer eller nyetablering af pillefyr er det en god ide at overveje forskellige pakningsformer. Nedenstående er et eksempel på, hvordan prisen afhænger af mængden og pakningsformen. Selve pillerne er af høj kvalitet og er de samme i alle pakninger.
Bemærk, at prisen på den dyreste pakning, enkelt-sække, er opgivet uden levering, mens prisen på paller, bigbag og løse piller opgives inkl. fragt. Dette øger prisforskellen endnu mere, end søjlerne giver indtryk af.
Vær også opmærksom på at den billigste kilopris opnås ved køb af det største parti. Prisforskellen mellem sække, bigbags og løse piller bør naturligvis sammenlignes ved køb af samme mængde. Disse priser er blot ikke tilgængelige for den valgte pille. Ved køb af fx 3 tons hhv. i sække, i bigbags og løst er løse piller stadig billigst, men prisforskellen er mindre tydelig end angivet i figuren. Idet fragten er en betydelig del af prisen på træpiller, vil kiloprisen falde ved øget kvantum.

Indhent konkrete priser hos din forhandler.Værd at vide...
Mange faktorer spiller ind på prisen, men ofte er indblæsning samlet set den billigste løsning. Desuden er løse piller og automatisk indmadning den mindst arbejdskrævende løsning.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen