Sådan afslører du sand i træpiller

Der er meget snak om sand i forbindelse med træpiller. Da sand er tungt og billigt, kan det måske være fristende for træpille-producenter at anvende træ med et højt sandindhold eller måske ligefrem tilsætte sand til råvarerne.

En faktor, der ofte glemmes er, at sand slider meget på pelleteringsanlægget og derfor er uønsket i fabrikkerne. Af den grund synes det usandsynligt, at producenter lige frem øger råvarens sandindhold.
Der er naturligvis forskel på pillernes indhold af sand afhængigt af om råvaren er hele træer med sand på barken eller fx affald fra en møbel-produktion. Træernes voksested betyder meget for sandmængden på barken.

Det kan ikke umiddelbart ses, om der er sand i pillerne, men du kan nemt afsløre det. Du hælder en lille håndfuld træpiller i et stort glas og hælder vand på. Typisk vil træpillerne synke til bunds. Det afhænger af, hvor hårdt de er presset. Pillerne vil suge vand, svulme op og gå i stykker. I løbet af noget tid vil det sammenpressede træsmuld være helt adskilt og grødagtigt. Lad grøden stå. Barken vil flyde op, veddet vil oftest blive på bunden, og hvis der er sand i pillerne, vil sandkornene falde helt ned bunden.
Når du evt. opdager sand, eller andre tunge bestanddele, på bunden af glasset, så tænk på, at massefylden af bundfaldet er tungere end træmassen, så selv et lille bundfald betyder noget for energiprisen. Hvis du finder sand i bundfaldet, vil det betyde en højere askeprocent og dermed mere arbejde med dit pillefyr.


Træpiller opløst i vand for at afsløre sand.
Værd at vide...
Sand i træpiller kan afsløres ved at lægge piller i vand natten over.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen