Støv på varmeværker

Der er målt støv på flere pillefyrede varmeværker. Resultaterne ses på figuren her under og viser, at der ved normal drift er et støvniveau under grænseværdien for træstøv.

Der er typisk mere støv på pillelagre, hvor kranen medfører aktivitet. Til gengæld er der sjældent arbejdsopgaver på et pillelager, så støvet fører ikke til eksponering af personalet.

Resultaterne viser også at støvniveauet falder, når man bevæger sig væk fra fyrrummet/kedelhallen og ind i tilstødende værksteder og fjernereliggende kontorer.

Resultaterne viser støvniveauet ved normal drift. Når der undtagelsesvis er utætheder, kranfejl oa. kan støvniveauet være betydeligt højere. Dette gælder også under indblæsning/aflæsning af piller.


Værd at vide...
Der er generelt ikke mere støv i fyrrum/kedelhaller, end loven tillader.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen