Transport af piller

Træpiller transporteres i meget varierende mængder f.eks. i små (10-25 kg) eller større poser, bigbags, lastbil- eller togcontainere (15-40 tons) eller i meget store skibslaster som kan rumme op til 10.000 tons træpiller. Hver gang træpiller håndteres og transporteres, sker der et mekanisk slid, som forårsager dannelse af støv. Det er afgørende, at pillerne udsættes for så få mekaniske påvirkninger som muligt. En anden vigtig faktor er, at pillerne ikke udsættes for vand. Vand svækker den mekaniske stabilitet og giver desuden problemer ved transport og den efterfølgende forbrænding.

Afhængig af prisen på pillerne vil transport-smuldet blive soldet fra inden salg eller pakning. Sælges pillerne billigt, bliver de ikke soldet efter transporten.

Transport i sække er skånsomt for pillerne, men hårdhændet aflæsning kan forringe kvaliteten.

På varmeværkerne og kraftvarmeværkerne afregnes træpiller ofte efter energiindholdet i stedet for vægten. I den forbindelse sker det også, at prisen justeres ned, hvis indholdet af støv og findele overstiger kvalitetsbeskrivelsen.

Kvalitetsbeskrivelsen af piller er vanskelig fordi smuldindholdet stiger hver gang pillerne håndteres. Det gælder uanset transportformen. Af den grund skal en kvalitetsaftale også indeholde en præcis beskrivelse af prøvetagningsstedet.


Reference: The pellet handbook.
Værd at vide...
Hver gang et læs piller flyttes, bliver smuldindholdet større.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen