Hvornår støver træpiller

For ansatte i virksomheder der enten transporterer eller bruger træpiller, er der mange støvkilder, men fælles er, at store mængder piller i bevægelse medfører støv. Der er masser af arbejdsopgaver, der ikke kan løses uden ophvirvlen af støv. Hvis man skal undgå helbredelsesproblemer, er det i høj grad et spørgsmål om at beskytte sig selv mod støvet. Det gør man dels ved at undgå ophold i støvede haller, dels ved at sikre korrekt filtrering af kabineluften på gummigeder og dels ved at minimere pillernes faldhøjder og lignende, så pillerne ikke bliver slået i stykker.
Værd at vide...
Firmaer skal lave en APV for at sætte fokus på støvkilder. Opmærksomhed er første skridt i retning af et forbedret arbejdsmiljø.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen