Engros-handlere håndterer store mængder piller

Engroshandlere, store (kraft)varmeværker og andre der håndterer store mængder piller, risikerer at blive udsat for rigtig meget støv. Typisk bliver pillerne leveret med lastbil og læsset af direkte på lageret. Ved den arbejdsgang er der målt ekstremt høje støvkoncentrationer. Se søjlen "Aflæs". Under aflæsningen vil chaufføren i varierende grad opholde sig i støvskyen, bl.a. for at overvåge aflæsningen. Denne arbejdssituation er yderst kritisk og bør undgås.
Søjlen "Pillehal, akt" viser støvkoncentrationen i en stor pillehal, hvor der bliver flyttet piller med en gummiged. Typisk er der ingen personer i hallen under disse aktiviteter.
Næste søjle er "Pillehal, u.akt". Det er målinger i haller uden aktivitet, altså hvor pillerne ligger stille. Støvkoncentrationen er markant lavere end under aktivitet, men stadig lidt over grænseværdien på 1 mg støv pr. kbm luft.
Værd at vide...
To minutters ophold i en lagerhal med aktivitet svarer til grænseværdien på 1 mg støv pr. kbm luft som gennemsnitslig belastning på en arbejdsdag.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen