Masser af støv i maskinernes førerhus

I denne opstilling er maskiner opdelt i store og små. De er vist på nedenstående figur, hvor små maskiner er vist som røde søjler og store maskiner som blå søjler.
En lille maskine med filter "lille m", kan være en bobcat eller en lille gaffeltruck med lukket kabine og filterboks på ventilationssystemet. Målingerne er taget, mens maskinerne arbejder med træpiller. Næste søjle "lille u" er samme maskintype og samme opgaver, men målt i kabiner uden filterboks.
De blå søjler viser resultater fra kabiner på store maskiner/gummigeder hhv med og uden filterboks.
Figuren viser at der i gennemsnit er mest støv i små maskiner og naturligvis meget mere støv i kabiner uden filter end med filter.
Det bemærkes, at selv på store maskiner med filter er grænseværdien for støv overskredet. Resultaterne kan bruges til inspiration og som opfordring til at øge fokus på filteranlæg og vedligeholdelse.

(På grund af et begrænset antal målinger i hver kategori kan resultaterne ikke påstås at være dækkende for alle maskintyper og arbejdssituationer.)


Værd at vide...
Der er generelt mere støv i kabinen på små maskiner.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen