Masser af støv i maskinernes førerhus

Søjlen "Bobcat uden filter" dækker over flere små maskiner uden
filtrende luftforsyning. De små maskiner kører med lukkede vinduer og
døre, men støvkoncentrationen i kabinen bliver alligevel meget højt pga.
den manglende filtrering.


Næste søjle er "Gummiged med filter", og er målt i kabinen på store
maskiner med filterboks.

Det ses, at der er meget stor forskel på støvkoncentrationen med og uden filterbox på maskinens ventilationsanlæg.

Det må ses som en selvfølge at maskiner, der anvendes i forbindelse med træpiller, har filtrerende luftforsyning. Ofte tilbringer maskinføreren flere timer i maskinen, så kraftige forureninger er uacceptable.

Bemærk at der blandt store maskiner med filter er målt et gennemsnit på 1,66 mg støv pr. kubikmeter luft. Det vil sige et gennemsnit mere end 50 % over grænseværdien. Det kan således siges, at der generelt er behov for øget fokus på filteranlæggene og øget vedligeholdelse.
Værd at vide...
Maskiner uden filtreret luftforsyning er uegnede til arbejde med træpiller.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen