Grænser for træstøv

I arbejdsmiljøloven er der opstillet en grænseværdi for, hvor meget træstøv man må udsættes for. Grænseværdien er 1 mg træstøv pr. kubikmeter luft i gennemsnit over en arbejdsdag på 8 timer. I forhold til korte opgaver er der en regel om, at man maksimalt må udsættes for 2 mg træstøv pr. kubikmeter luft i gennemsnit over 15 minutter.

Desuden er det vigtigt at vide, at træstøv er optaget på listen over kræftfremkaldende stoffer.
På arbejdspladser skal man så vidt muligt begrænse støvet med teknisk og økonomisk rimelige foranstaltninger.

I arbejdssituationer, hvor der ikke kan etableres stationære løsninger på støvproblemet, skal man bære egnede personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøloven er fastsat efter vurdering af stoffets helbredseffekt. Det er derfor fornuftigt at overholde samme grænseværdier i private sammenhænge.
Værd at vide...
Man må højest udsættes for 1 mg træstøv pr. kubikmeter luft i gennemsnit over en arbejdsdag.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen