Eksempel på produktion af træpiller

Når smuld skal presses til træpiller, er der naturligvis stor risiko for støvgener. Støvet opstår både når råvarerne/smuldet skal håndteres, og når træpillerne skal lagres.
Værd at vide...
Langt de fleste træpiller, der brændes i Danmark, er ikke produceret her, men på fabrikker fx i Baltikum og Østeuropa, hvor arbejdsmiljøkravene er mere lempelige.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen