Ren luft i kabiner

Gummigeden er et almindeligt redskab i forbindelse med håndtering af store mængder træpiller. Ofte er støvkoncentrationen uden for gummigeden så høj, at man bogstaveligt talt ikke kan se hånden for enden af en strakt arm. Det er klart, at der er langt mindre støv inde i kabinen, men er luften ren nok?
Det er naturligvis en forudsætning, at gummigeden har et filtersystem, og at døre og vinduer kan lukkes og er tætte. Mange gummigeder har et filtersystem, der ikke er tilstrækkeligt effektivt.

Et af de typiske problemer er utætheder i systemet. Hvis filterkassen eller slangerne er utætte, så trækkes luften ikke gennem filteret. Utætheder afsløres blandt andet ved at lede efter støv i blæserkanalen.

Et andet typisk problem er valget og vedligeholdelsen af filteret. Filtre skal skiftes jævnligt, når der arbejdes med træpiller. Det er ikke nok af blæse filteret rent. Mikroskopisk set er det stadig beskidt. Valget af filter er vigtig. Filteret skal mindst hedde F7, og der må meget gerne være et grovere forfilter. Kulfiltre beskytter ikke mod støv, men kun mod gasser. Det er derfor et forkert valg at købe kulfiltre. Kulfilter i kombination med F7-filter findes, men de er ret dyre. Kulfilteret skal kun vælges, hvis gummigeden bruges i situationer med farligt gas.
Værd at vide...
Mange maskiner kører med forkerte filtre. Der skal stå F7 på pakken.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen