Risiko for eksplosion

Når træpiller håndteres i større mængder, kan støvniveauet blive så højt, at der er eksplosionsrisiko. Når brændbart støv blandes med luft, og støvkoncentrationen bliver tilstrækkelig stor, kan ilden i den ene partikel antænde den anden - og så går det galt.
ATEXdirektiverne beskriver hvad, der anses for farligt - herunder træstøv,  og reglerne i forbindelse med at undgå støveksplosioner.
Grundreglerne er at undgå de højeste støvkoncentrationer, og hvis de alligevel opstår, så må der ikke være mulighed for antændelse. Dette forhindres bl.a. ved forskellige tiltag, der modvirker gnistdannelse både elektrisk og mekanisk.

Det er en selvfølge, at eksplosioner er meget farlige og medfører store skader på mandskab og materiel. Derfor skal støveksplosioner undgås for enhver pris.

Der er utallige eksempler på eksplosioner i træpilleindustrien.
Værd at vide...
Hvis der er tilstrækkeligt meget træstøv i luften, kan det eksplodere.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen