Irritation af øjne, næse og svælg

Træstøv sætter sig typisk i næsen, hvor det forårsager nysen og løbende næse. Andre effekter kan være næseblod, en nedsat lugtesans eller komplet tilstopning af næsen.
Indeholder støvet meget små partikler, passerer de næsen og ender i lungerne. I lungerne kan lungefunktionen nedsættes, og der kan opstå en betændelsestilstand i lungerne.

Mange løv- og nåletræer indeholder naturlige kemikalier, der kan irritere øjne, næse, hals og lunger. De kan forårsage åndenød, tørhed og ømhed i halsen, nysen, tåreflåd og betændelse i øjets slimhinder.

I et omfattende arbejde af Vivi Schlünssen blandt arbejdere i møbelindustrien, viste det sig, at træstøv var årsag til hyppige gener, specielt ved høje koncentrationer, men også ved koncentrationer på 1 – 2 mg pr. kbm.
Værd at vide...
Øjne, næse og hals er de steder, der typisk reagerer først på træstøv.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen