Eksem og allergi

Mange træsorter indeholder naturlige kemikalier, der kan forårsage hudlidelser, oftest eksem. Ved eksem bliver huden rød, kløende eller tør, og eventuelt udvikles blærer. Hudlidelser kan også forårsages af direkte kontakt med træet.
Ved gentagende eksponering kan man blive overfølsom over for støv og udvikle et allergisk hudeksem. Hvis en person er særlig følsom og udsættes for selv små mængder træstøv, kan det medføre en allergisk reaktion, der bliver mere alvorlig, når personen gentagne gange udsættes for støvet. Oftest forårsages sådanne lidelser af tropisk hårdttræ, men der er  også  registreret tilfælde i forbindelse med fyrretræ, douglas gran og thuja. Lokalirritationer er også rapporteret for tsuga, sitka, fyr og birk.

Ansatte, der arbejder i høje støvkoncentrationer (naturligvis med åndedrætsværn), har ofte hænder og ansigt dækket med støv - altså langvarig hudkontakt med træ.

Det er afgørende at kende risikoen for hudreaktioner, så eventuelle gener bliver behandlet hensigtsmæssigt.
Værd at vide...
Kontakt med træ kan give hudlidelser.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen