Træstøv kan give kræft

Udsættelse for høje koncentrationer (>3-5 mg pr. kbm) af træstøv i mange år kan forårsage kræft i næse- og bihuler. Risikoen er måske størst for løvtræ som eg og bøg, men det er svært at afgøre, da de fleste træarbejdere er udsat for en blanding af mange trætyper i løbet af deres arbejdstid.  Kræft i næse- og bihuler er en sjælden sygdom, der heldigvis kun rammer få personer om året i Danmark.
Værd at vide...
Det nævnes ofte at træstøv er kræftfremkaldende, men det bygger på meget få kendte tilfælde.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen