Åndedrætsbesvær

Støv kan give nedsat lungekapacitet og allergiske reaktioner i lungerne, som kan medføre både KOL (kronisk obstruktiv lungesygom) og astma. Ved astma sker der en anfaldsvis  indsnævring af luftvejene som giver problemer med åndedrættet. Astma kan forårsages af flere trætyper, bl.a. kæmpetuja og fyrretræ, men der er også rapporteret tilfælde af astma udløst af ask, eg og mahogni. Personer, som er allergiske overfor aspirin, skal være opmærksomme på, at pil og birk indeholder store koncentrationer af salicylsyre. Mindsket lungekapacitet kan være et resultat af en kronisk  irritation af lungevævet, som forårsager en indsnævring af luftvejene og dermed giver vejrtrækningsbesvær - som det ses ved KOL. Nedsat lungekapacitet udvikles som regel over en længere periode.
Forhistorisk figur af mand med astma.
Værd at vide...
Lider du af allergi og følsomme luftveje, så skal du være ekstra opmærksom på at undgå træstøv.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen