Måling af støv ved håndtering af piller

I dette projekt er der dels målt støv i personers åndingszone, dels i støvede omgivelser, begge med  samme teknik.
Teknikken er, at en pumpe suger 2 liter luft pr. minut gennem et lille filter, der opsamler det støv, der er i luften. Filteret og filterhuset er designet sådan, at den andel af støvet der fanges svarer til det, der påvirker vores luftveje. Fraktionen hedder inhalerbart støv. Resultatet har enheden mg støv pr. kubikmeter luft.

Ved de  personbårne målinger bæres pumpen  af den person, der udsættes for støv. En slange føres fra pumpen til filterhuset, som hæftes på skulderen. Filteret og munden er derved i nærheden af hinanden, og måleresultatet afspejler støvet, der findes i indåndingsluften.

Den anden måde er stationære målinger, hvor samme pumpe og filter er placeret i de støvede opgivelser og står stille og måler. Stationære målinger kan være mere punktspecifikke, fordi pumpen står stille. Stationære målinger viser typisk  et lavere støvniveau end personbårne målinger, bl.a. fordi personens bevægelser hvirvler støv op i luften.
Personbåren støvmåler.
Værd at vide...
Respirabelt støv angiver hvor meget støv, der ender i luftvejene.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen