Støvmasker af P3-kvalitet

P1 - P2 - P3 er kvalitetsbetegnelser for filtre til Personlige værnemidler. P1-filtre fanger kun de største partikler, mens P3 filtre også fanger de mindste partikler.
Da filtrene koster omtrent det samme, bør man vælge filtre af P3-kvalitet. Iøvrigt er det sådan, at de mindste partikler påvirker vores luftveje mest. Derfor er der god fornuft i at filtrere de små støvkorn fra.

Værd at vide...
P3-filtre er en betegnelse for de fineste filtre til personlige værnemidler.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen