Er der støv i kabinen, når du arbejder med træpiller?

Der flyttes mange tons træpiller med gummiged hver dag. En del af maskinerne har en filterbox og filtrerer den luft, der blæses ind i kabinen. Det kaldes også en overtrykskabine. Overtryk er rigtig godt, idet luftstrømmen gennem revner og sprækker bliver udadgående.

Rigtig mange kører med forkerte eller tilstoppede filtre. For at filtrere støvet ud af luften skal filteret være af F7 kvalitet. Filtre sælges under mange forskellige betegnelser, men forhandleren bør kende EU-standarden for filterkvalitet. Ellers bør du handle et andet sted. Et kulfilter beskytter mod gasser men ikke mod støv. Derfor er det helt forkert at sætte et kulfilter på en maskine, der kører i træpiller. Hvis gummigeden bruges i gas-forurenede områder, kan der være fornuft at bruge et kombinationsfilter med et F7 partikelfilter forrest og et kulfiler bagerst.

Når de rigtige filtre er fundet, skal anlægget vedligeholdes. Filtre skal skiftes, når de er brugt op. Nogle filtre kan blæses rene fra bagsiden et par gange, inden de skal kasseres. Husk at bruge maske sammen med trykluft. Det er optimalt med en tryksensor i filterhuset, så tilstoppede filtre bliver opdaget.
Det er en hyppig fejl at filteret ikke slutter tæt til filterboxen. Hvis der er utætheder, vil luften blive ført ufiltreret ind i kabinen. Hold øje med om der er støv i kanalen bag filteret. Hvis ikke kanalen er helt ren, tyder det på utæthed.

Værd at vide...
Kulfiltre virker ikke mod støv kun mod gasser.
Siden er lavet af Simon Skov, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet på bevilling fra EFP, Energistyrelsen